Specijalne rukavice : Elektroizolacione rukavice

Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije.
Većina rukavica je u skladu sa RC kategorijama:
kategorija R - otpornost na ulje, ozon i visoka mehanička otpornost
kategorija C - otpornost na niske temperature

Zaštitne rukavice Elsec 2500V klasa 00

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 00, radni napon 500V, max. napon 2500V.
Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama...
Veličina: 7-11

detaljno

Zaštitne rukavice Elsec 5000V klasa 0

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 0, radni napon 1000V, max. napon 5000V.
Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama...
Veličina: 8-11

detaljno

Zaštitne rukavice Elsec 10000V klasa 1

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 1, radni napon 7500V, max. napon 10000V.
Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama...
Veličina: 8-11

detaljno

Zaštitne rukavice Elsec 20000V klasa 2

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 2, radni napon 17000V, max. napon 20000V.
Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama...
Veličina: 8-11

detaljno

Zaštitne rukavice Elsec 30000V klasa 3

Elektroizolacione rukavice od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 3, radni napon 26500V, max. napon 30000V.
Koriste se za rad sa visokim naponom, u elektro industriji, elektrodistribuciji, na elektro monterskim poslovima, u elektranama...
Veličina: 9-11

detaljno