Stoko - Evonik proizvodi : Zaštita, čišćenje i nega ruku

15 do 20% svih bolesti na radu čine upravo bolesti kože. Da bi odgovorio na izazove obolevanja kože na radnom mestu, Stoko® Skin Care razvio je program koji ima tri koraka nege i zaštite kože. Tri koraka su:
1) Zaštita
2) Čišćenje
3) Nega
Zahvaljujući ovom programu, zaposleni imaju mogućnost da postignu efikasno čišćenje koristeći proizvode koji su prilagođeni koži samim tim smanjujući mogućnost pojave dermatitisa na radnom mestu.