Zaštitna obuća Heckel : Zaštitne cipele Heckel


Zaštitna Obuća MacMove S1P

Protivklizni MACSole ® djon ima jedinstveno prijanjanje za podlogu i TRI FORCE ® sistem protiv uvijanja. POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija su invocacije i unapredjenje standardnih zahteva otpornosti na udar i penetraciju, omogućavajući u isto vreme fleksibilnost i veoma malu težinu. POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija znači 100% bez metalnih delova, veoma udobne i lagane. Otpornost djona na povišene temperature do 300C EN ISO 20345 HRO Duboke cipele sa kompozitnom kapom i Kevlar uloškom, nubok koža i kombinacija tekstila sa visokim koeficijentom paroporopusnosti

Veličina: 36-48

detaljno

Zaštitna Obuća MacSpeed S1P

Protivklizni MACSole ® djon ima jedinstveno prijanjanje za podlogu i TRI FORCE ® sistem protiv uvijanja. POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija su invocacije i unapredjenje standardnih zahteva otpornosti na udar i penetraciju, omogućavajući u isto vreme fleksibilnost i veoma malu težinu. POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija znači 100% bez metalnih delova, veoma udobne i lagane. Otpornost djona na povišene temperature do 300C EN ISO 20345 HRO Plitke sa kompozitnom kapom i Kevlar uloškom, nubok koža i kombinacija tekstila sa visokim koeficijentom paroporopusnoti

Veličina: 36-48

detaljno

Zaštitna Obuća MacAir S1P

Protivklizni MACSole ® djon ima jedinstveno prijanjanje za podlogu i TRI FORCE ® sistem protiv uvijanja. POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija su invocacije i unapredjenje standardnih zahteva otpornosti na udar i penetraciju, omogućavajući u isto vreme fleksibilnost i veoma malu težinu. POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija znači 100% bez metalnih delova, veoma udobne i lagane. Otpornost djona na povišene temperature do 300C EN ISO 20345 HRO Sandale sa kompozitnom kapom i Kevlar uloškom, nubok koža i kombinacija tekstila sa visokim koeficijentom paroporopusnoti

Veličina: 36-48

detaljno

Zaštitna Obuća MacPulse S3

Plitke cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, S3 - vodoodbojna govedja koža u kombinaciji sa tekstilom pruža otpornost gasove i tečnosti.

Veličina: 36-48

detaljno

Zaštitna Obuća Mac Silver Extreme S3 HRO CI

Duboke cipele, gornjište od vodootporne govedje kože. Protivklizni MACSole ® djon ima jedinstveno prijanjanje za podlogu i otpornost na ulja. TRI FORCE® sistem protiv uvijanja. Kompozitna zaštitna kapa POLYCAP. AEROSHOES medjudjon.

Veličina: 36-48

detaljno

Zaštitna Obuća Mac Cristal Extreme plitke S3 HRO CI

Plitke cipele, gornjište od vodootporne govedje kože. Protivklizni MACSole ® djon ima jedinstveno prijanjanje za podlogu i otpornost na ulja. TRI FORCE® sistem protiv uvijanja. Kompozitna zaštitna kapa POLYCAP. AEROSHOES međuđon.

Veličina: 36-48

detaljno

Zaštitna Obuća Tetra S3 CI

Plitke cipele od voodbojne govedje kože, PU djon, čelična kapa i čelični list.

Veličina: 38-48

detaljno

Zaštitna Obuća Alpha S3 CI

Duboke cipele od voodbojne govedje kože, PU djon, čelična kapa i čelični list.

Veličina: 38-48

detaljno

Zaštitna Obuća Mac Stopac S1P HRO

MACSole® djon ima visoku otpornost na ulja i većinu hemikalija, proizveden je od duplo brizgane gume sa otpornošću na hidrolizu. Protivklizni MACSole ® djon ima jedinstveno prijanjanje za podlogu. TRI FORCE ® sistem protiv uvijanja. MACSole ® djon ima otpornost do temperature do 400 0C (više nego zahtev HRO standarda) i do hladnoću (-40 0C). POLYCAP zaštitna kapa je extra široka, ne namagnetisana, sprečavajući transmisiju hladnoće

Veličina: 38-48

detaljno