Zaštitne rukavice : Kožne rukavice

Zaštitne rukavice se proizvode od kože kao prirodnog materijala. Pri radu koža obezbeđuje maksimalni osećaj uz istovremeno pružanje zaštite. Prema debljini i obradi kože rukavice imaju različita svojstva u pogledu otpornosti na abraziju, probijanje, prosecanje, vlagu kao i temperaturu. Pravilan izbor omogućava visok stepen zaštite na radu. Većina aktova o proceni rizika podrazumeva obaveznu upotrebu HTZ opreme, na prvom mestu kvalitetnih rukavica.

Zaštitne rukavice Eagle

Rukavica sa pet prstiju proizvedena od goveđe kože svetle boje na dlanu i goveđeg špalta na nadlanici, ojačanje od goveđe kože na dlanu i palcu, manžetna od goveđeg špalta, bez postave.
Koristi se prilikom zavarivanja.
Veličina: 10,5

detaljno

Zaštitne rukavice Weld

Rukavice sa pet prstiju dužine 35cm proizvedene od goveđe kože svetle boje na dlanu i goveđeg špalta na nadlanici, ojačanje od goveđe kože na dlanu i palcu, manžetna od goveđeg špalta, šivene kevlarskim koncem.
Koristi se prilikom zavarivanja.
Veličina: 10,5

detaljno

Zaštitne rukavice Francolin A

Goveđa koža obostrano, pamučna postava na dlanu.
Rukavica se koristi u građevinarstvu, industriji, poljoprivredi, na radnim mestima gde je potrebna zaštita kompletne šake.
Veličina: 10

detaljno

Zaštitne rukavice Francolin B

Rukavice od goveđe kože obostrano, tamne boje, sa pamučnom postavom za upijanje znoja.
Koriste se u građevinskoj industriji, poljoprivredi...
Veličina: 10,5

detaljno

Zaštitne rukavice Francolin Strong

Goveđa koža, ojačanje od goveđeg špalta na dlanu, palcu i kažiprstu, pamučna postava.
Rukavica se koristi u građevinarstvu, industriji, poljoprivredi, na radnim mestima gde je potrebna zaštita kompletne šake.
Veličina: 10,5

detaljno

Zaštitne rukavice Driver

Goveđa koža, veoma udobne i mekane, bez postave.
Koriste se u mašinskoj industriji, građevinskoj industriji, transportu, metalnoj industriji...
Veličina: 9-11

detaljno

Zaštitne rukavice Heron

Svinjska koža, dlan i prsti oker boje, špalt sa gornje strane, mekane, bez ojačanja.
Rukavica se koristi u građevinarstvu, industriji, poljoprivredi na radnim mestima gde je potrebna zaštita kompletne šake.
Veličina: 9, 10

detaljno

Zaštitne rukavice Heron Winter

Svinjska koža, dlan i prsti oker boje, nadlanica svinjski špalt, mekane, zimska postava.
Rukavica se koristi u građevinarstvu, industriji, poljoprivredi, pogodne za rad u zimskim uslovima na radnim mestima gde je potrebna zaštita kompletne šake.
Veličina: 9,11

detaljno

Zaštitne rukavice Spinus

Žuta goveđa koža, dužina 35cm, zaštićeni/skriveni šavovi od kevlarskog konca, pamučna postava, varilački sertifikat.
Zavarivanje, mašinska industrija, građevinska industrija, metalna industrija...
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Harpy

Varilačke rukavice, dužine 35 cm, poseduju skrivene šavove koje varnica ne može lako da dotakne i progori, postavljene radi smanjivanja rizika od opekotina. Rukavica ima ojačanje na kritičnim mestima - dlanovima zbog hvatanja i manipulacije predmeta na kome se vrši zavarivanje. Izrađena je u živim bojama kako bi bila što uočljivija među okolnim alatom i priborom.
Rukavica se koristi u građevinarstvu i industriji u procesu zavarivanja.
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Sandpiper Lux

Rukavice za zavarivanje (tip A), visokog kvaliteta, otpornije na abraziju i povišenu temperaturu, crvene boje, pamučna postava, zaštićeni/skriveni šavovi, varilački sertifikat.
Koriste se za rad u mašinskoj industriji, građevinarstvu, u svim granama industrije gde se vrši zavarivanje.
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Sandpiper

Varilačke (tip A), duge 35 cm, zaštićeni/skriveni šavovi, goveđi špalt crne boje, pamučna postava, varilački sertifikat.
Rukavica se koristi u građevinarstvu i industriji prilikom zavarivanja.
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Stilt

Mekana goveđa koža na dlanu, nadlanica sivi špalt, kruta manžetna 7cm, bez ojačanja.
Rukavica se koristi u građevinarstvu, industriji, poljoprivredi...
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Crane

Mekana goveđa koža na dlanu, nadlanica sivi špalt, kruta manžetna 15cm, varilačke (tip B).
Rukavica se koristi u građevinarstvu i industriji u procesu varenja.
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Merlin

Sivi goveđi špalt, sigurnosna manžetna 15cm, bez ojačanja, bez postave, tip B, varilački sertfikat.
Rukavica se koristi u građevinarstvu i industriji u procesu varenja.
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Snipe

Goveđi špalt, manžetna 7cm, bez ojačanja i postave.
Rukavica se koristi u građevinskoj industriji, mašinskoj industriji...
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Snipe Strong

Goveđi špalt, ojačanje na dlanu, palcu i kažiprstu, manžetna 7cm, bez postave.
Koriste se u građevinskoj industriji, metalnoj industriji...
Veličina: 11

detaljno

Zaštitne rukavice Hawk

Kozja koža, mekane, bez manžetne.
Rukavica se koristi u građevinskoj industriji, u transportu, itd.
Veličina: 7-10

detaljno

Zaštitne rukavice Godwit

Kozja koža, mekane, manžetna 15 cm.
Rukavica se koristi u mašinskoj industriji, metalnoj industriji, itd.
Veličina: 8, 10

detaljno