Zaštitne rukavice : Nitrilne rukavice : Zaštitne rukavice Universal kratke

Zaštitne rukavice Universal kratke
Močene u PVC sa nitrilom, produžena PVC manžetna 11 cm, tamne boje. Hrapave na dlanu protvklizne. Kat. III
Rukavice otporne na kiseline i baze koriste se u industriji pogodene za rad sa hemikalijama i kiselinama kat. III
Veličina 10, 11