Zaštitne rukavice : Nitrilne rukavice : Zaštitne rukavice Universal Rough

Zaštitne rukavice Universal Rough
Močene u PVC sa nitrilom, sigurnosni PVC rukav 60 cm, tamne boje. Za rad sa fekalijama i kiselinom. Hrapave na dlanu protivklizne Kat. III
Koriste se za rad u hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, štamparijama, za rad sa fekalijama, vodovod i kanalizacija ...
Veličina 10, 11